Bli med ut i felt!

Alexander Sawyer (43) mener CIM seminaret for olje- og gassbransjen er et ypperlig forum for sånne som ham. Men det er én ting han synes alle bør bli flinkere på…

 

Blikket borrer dypere enn noen oljebrønn. Og når han setter det i deg, så tror du på ham. Sånn er det ofte med dedikerte folk. Det tar over hele kroppen deres og det smitter over på andre. Norsk-amerikaneren har jobbet med beredskap i syv år og var sterkt delaktig på årets CIM-seminar, der han blant annet fikk inspirert hele bransjen til å tenke stort.

Vi har fått en unik mulighet til å danne en arena for å utveksle erfaringer. Alle de sentrale aktørene er her og alle jobber i CIM. Det som er så bra er at det ikke kun blir tekniske tema om verktøyet, men også flere tema der vi kan tenke litt større og bredere. Det er veldig god kultur for å samarbeide innenfor beredskapsfaget, og det ser vi også her på dette seminaret. Dette er et sted hvor man knytter personlige bånd til andre i samme bransje, sier 43-åringen til Beredskapsbloggen.

Alexander-Sawyer-CIM-olje-og-gasseminarEn stor utfordring innen fagfeltet er ifølge Sawyer et unormalt skille mellom de som jobber med forskjellige trusselbilder i en bedrift.

- Du har ulykker og den type uforutsette hendelser på den ene siden, så har du IT-angrep, terror og andre kriminelle handlinger som kan ramme bedriften på den andre. Beredskapsmessig er dette tungt for mange, og det er vanskelig å få til en overlappende plan for de to feltene. Her kan CIM være et viktig verktøy som kan stimulere til mer samhandling på tvers av avdelinger og typer trusler.

Han poengterer at man kommer til seminaret for å få de siste store nyhetene og oppdateringene, men at det stadig blir viktigere å snakke like mye om operativ bruk som tekniske løsninger.

CIM er blitt et meget viktig verktøy for hvordan vi håndterer beredskap, ja vi kan kalle det en standardisering, og vi må utnytte til det fulle at så mange er på denne plattformen nå. Det er et viktig verktøy for å forstå prosessene. Men vi må ikke glemme at det er i operativt bruk og ute i felt at vi lærer mest! Derfor er det viktig at både utviklere og de som jobber bak en pult i bedriftene blir med ut på øvelser og får en rolle, så de får se hvordan ting foregår i praksis, sier Sawyer, som har en bakgrunn som politi og militær.

Å jobbe med beredskap er blitt en stor lidenskap.

Det er det mest allsidige yrket jeg kan tenke meg. Det krever så mye forskjellig. Man må være god på å jobbe med alt fra mennesker til det mer tekniske. I tillegg er det mange politiske og organisatoriske prosesser vi må kjenne til.

 

Av F24 Nordics AS

F24 Nordics har over 40 ansatte, inkludert vårt datterselskap i London. Vi utvikler og drifter software-løsninger innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering, med vårt flaggskip CIM®. F24 Nordics AS er en del av F24-gruppen som har sitt hovedkvarter i München, Tyskland.

Flere artikler fra denne forfatter

Abonner på bloggen