Ny ressursside for varsling og mobilisering

Når du skal ta tak i virksomhetens varslings-og mobiliseringsrutiner, trenger du et startsted som gir deg oversikt raskt og enkelt. Derfor har vi laget samleside for temaet varsling og mobilisering. Denne siden linker til alle ressurser vi har om temaet og er satt opp i en oversiktlig struktur med innholdsfortegnelse og kapitler.

Besøk vår ressursside: Alt du trenger å vite om varsling og mobilisering!

Vi tør påstå at organisasjoner som har innarbeidet gode rutiner for varsling har betydelig bedre odds for å lykkes med å håndtere en uønsket situasjon. Det er mange som i etterkant av en krise har erkjent at hvis varslingen hadde vært effektiv og presis, ville skadeomfanget vært redusert.

Er du trygg på at organisasjonen din er i stand til å avgjøre hva som er en uønsket hendelse som skal utløse varsling i et eller annet omfang?

I 1975 ventet NRK fem timer med å varsle «Tretten-ulykken» i påvente av at de pårørende ble varslet. I dag vil den første publiserte informasjonen fra en hendelse sannsynligvis være på sosiale medier fra de som involvert eller i nærheten. Hvordan skal vi klare å innfri kravene til korrekt og oppdatert informasjon og aller helst være litt i forkant?

Kan du gi gode svar på disse spørsmålene, er du mye bedre rustet i en innledende fase av en krise enn dem som ikke har etablert en varslingsstruktur:

  • Hvem i din organisasjon vil fange opp en uønsket hendelse?
  • Hvem varsler krisestaben om hendelsen?
  • Hvem står for innkallingen av krisestaben?
  • Hvordan gjennomføres varslingen og innkallingen?
  • Hvem gjør hva og i hvilken rekkefølge når krisestaben er kalt inn?

Varsling og mobilisering er mer enn struktur og teknologi. Menneskene som er involvert trenger å øve. Det høres banalt ut, men å gi riktig melding til riktig mottaker til rett tid, krever jevnlig øvelse. Også det å motta respons er en del av dette. På temasiden gir vi deg pekere til øvelsessett som du kan bruke i din egen organisasjon.

Vi skriver også om hva du skal kreve av tekniske løsninger for varsling, og peker på avveininger og fallgruver du må unngå når du setter opp varslingsrutiner.

Vi skriver også om budskapsutforming og gir konkrete tips om hvordan innholdet i et varsel skal avgrense og tydeliggjøre situasjonen, og hvilke momenter du alltid skal ha med.

Vi anbefaler deg å besøke vår nye temaside om varsling om mobilisering, så får du god fart inn i prosessen, enten du skal revidere utdaterte varslingsrutiner, eller bygge helt nye fra bunnen.

Vi anbefaler også vår nye e-bok om varsling: Effektiv og proaktiv varsling og mobilisering

New call-to-action

Av Yngve Resell Mo

Yngve er Director Customer Success i Datec AS. Han var tidligere salgs- og markedsdirektør i F24 Nordics. Yngve er utdannet innen økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI. Yngve har bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver og har bistått mange større og mindre virksomheter i deres kommunikasjonsarbeid. Han har i tillegg gründet et kommunikasjonsbyrå.

Flere artikler fra denne forfatter

Abonner på bloggen