Takk 2018, velkommen 2019

2018 har vært et spennende år med mange nye funksjoner og muligheter i CIM. Dette er funksjonalitet som med på å skape reell håndteringsevne under alle faser av arbeidet med risikostyring, beredskap og krisehåndtering. Bli gjerne med oss på et lite tilbakeblikk.

De som har fulgt oss en stund merket seg at vi ved starten av året endret nummereringen av våre versjoner av CIM fra 9.00, 10.00, 11.00 og så videre, til å angi årstallet som første siffer og versjonsnummer som andre siffer. Dermed har vi i 2018 lansert versjonene 18.01 til og med 18.04. Som alltid er det slik at de ulike versjoner har ulikt innhold og relevans for de enkelte kunder. Det er derfor ikke slik at alle får oppgradering til hver versjon, da skaper vi mye unødig støy til hver enkelt. Vi tilpasser oppgraderingene til det innhold og det behov dere har, og slik vil det måtte være for å kunne tilby en fornuftig oppgradering.

Det viktigste bidraget til videreutvikling av CIM er det dere kunder og brukere som gir oss. Gjennom den dialogen og de prosjektene vi får delta i, identifiseres det behov og utviklingsoppdrag som skaper ny funksjonalitet. Denne kundedrevne utviklingen er selve fundamentet for CIM, og vi håper dette arbeidet fortsetter like godt i 2019. Gjennom innspill via Kundeweb, gjennom den daglige dialogen med oss, og gjennom prosjekter skaper vi sammen disse mulighetene.

ArbeidsflateEn av de største nyhetene i 18-versjonene var CIM Arbeidsflate. Dette er en ny modul som gir deg en unik fleksibilitet til å kombinere eksisterende innhold til praktiske arbeidsflater med de snarveiene, innholdet og funksjonene ulike roller trenger. Med rollestyre arbeidsflater kan man tilpasse innholdet med informasjonsstrømmer knyttet til funksjonen, til for eksempel for operasjonsledere, kriseledere, ledere for evakuert- og pårørendesenter. Lag så mange arbeidsflater dere ønsker, og kombiner informasjon og gjøremål som for eksempel:

  • informasjon om gjeldende hendelse
  • oppdatere status på oppgaver
  • informasjon fra Basic log med mulighet for å legge til nye loggføringer og se og arbeide med loggføringer
  • innhold fra eksterne nettsider eller fra live-bilder, og mye mer.

De Basic Logsom bruker CIM Basic log eller CIM Vaktlogg har fått større fleksibilitet. Flere bruker denne som daglig vaktlogg, med mulighet for å eskalere til vanlig hendelseshåndtering. Dette er også et naturlig øvelseselement i virksomheter som jobber med denne typen eskalering. Med en ny systeminnstilling kan man nå loggføre hvilken arbeidsmodus som er i bruk når man opprettet loggføringen. Ved å kunne skille på øvelse- og normalmodus kan man trene på dette uavhengig av modus.

Informasjon fra hendelser er svært viktig for mange, og for å imøtekomme behovet for statistikk på hendelsestyper og kategorier har vi utviklet en dynamisk statistikkmodul. Her kan du gjøre søk på tidsperioder, hendelsestyper med mer, og filtrere søkeresultatene. Slik får du et godt bilde på hvilke hendelser som er registrert i CIM over tid.

SituasjonsplottVi har også jobbet mye med lokasjoner i år, og fått på plass mye funksjonalitet for å knytte ulike aktiviteter til lokasjoner eller objekter. For å dekke behovet for varsling til mottakere på en bestemt lokasjon eller sted, har vi laget en ny mottakstype med navnet Lokasjon. Kontakter eller brukere som er knyttet opp mot den valgte lokasjonen, vi få tilsendt meldingen. Selve valget blir tilgjengelig for alle installasjoner, men for at brukere skal bli knyttet til en bestemt lokasjon må lokal systemadministrator i hver enkelt installasjon knytte bruker til lokasjon. Gjennom den nye webtjenesten for bruker- og organisasjonsimport, kan dette gjøres automatisk.

Sted- og objektadministrasjon er en komponent for å opprette og redigere sted og objekter. Dette gjøres ved å sette opp et menypunkt av type Objektadministrasjon. Steder kan kobles til breddegrad og lengdegrad, og kan dermed knytte objektet til kart. For å redusere manuelt arbeid med vedlikehold av organisasjonsstruktur og lokasjoner, har vi laget en webtjeneste som sikrer automatisk vedlikehold eller oppdatering av strukturen for lokasjoner (objekter). I denne webtjenesten er det også mulig å knytte lokasjon til en tidssone, slik at når en gyldig tidssone er lagt til i webtjenesten, lagres tidssonen. For å styrke forståelsen av situasjonsbilde har vi laget muligheten for å vise tidspunkt og klokkeslett for en hendelse som oppstår i en annen tidssone. Tidspunktet vises i systemlinjen i CIM-installasjonen etter valg av hendelse. Dette er spesielt viktig for organisasjoner med lokasjoner med geografisk spredning.

E-postkasseCIM Meldinger har også fått flere muligheter i 2018, og for å møte behovet for planlagte utsendelser av meldinger har vi laget funksjonalitet for utsatt varsling, det vil si at meldingen sendes på et senere spesifikt tidspunkt. Brukeren kan selv angi et fremtidig tidspunkt for utsendelse. Det er mulig å kansellere en planlagt utsendelse.

CIM har som standard innstilling å varsle parallelt gjennom alle valgte varslingskanaler. For å møte behovet for prioriterte varslingskanaler har vi nå laget en funksjon for sekvensiell varsling. Dette innebærer at det er mulig å sette opp varslinger og meldingsmaler med en eller flere sekvenser, som angir hvilke meldingskanaler som skal benyttes, i hvilken rekkefølge, og med hvilke intervall. Dersom mottaker ikke svarer vil den oppsatte sekvensen angi om det skal benyttes flere forsøk på samme kanal, eller om det skal byttes kanal, og hvor mange forsøk som skal gjøres. Vi anbefaler å legge oppsettet inn i meldingsmalene for å forenkle utsendingen av meldinger.

For å gi brukeren bedre oversikt over responser på varsling og meldinger har vi forbedret detaljvisningen av disse. Det er nå mulig å se hvilken responsprofil som er brukt ved sendingen, siste respons dersom brukeren har respondert flere ganger, og kakediagram med responsalternativer.

Som bruker kan du filtrere listen basert på respons, og deretter utføre handlinger basert på resultatet. Du kan klikke på de ulike delene i kakediagrammene og umiddelbart få oversikt over hvem som har respondert med dette valget. Du kan også opprette ny melding til de som har en spesiell responsstatus, eller en hendelsesbasert distribusjonsliste.

Vi mener at CIM 18.04 er en veldig god julehilsen til alle våre CIM-kunder, og håper hver enkelt går grundig gjennom den nye funksjonaliteten for å se hvordan dere kan bruke dette. Som alltid er det slik at det må gjennomføres en vurdering av hva den nye funksjonaliteten skal brukes til og hvilken effekt den skal ha. Deretter må det legges en plan for implementering og opplæring, slik at dette blir godt integrert i arbeidet med risikostyring, beredskap og krisehåndtering.

Bruk våre nyhetsbrev, webinarer og vår Kundeweb som kilde til mer kunnskap og forståelse om mulighetene i CIM. Og dersom du ikke har deltatt på noen av våre webinarer enda eller ikke har oppdaget «skattekisten» i Kundeweb, anbefaler vi å sette dette opp som ett av nyttårsforsettene i det nye året.

Vi ønsker også å benytte anledningen til å rette fokus på de organisasjoner og personer som hver dag året igjennom er der for oss andre og på vegne av oss andre. De gjør en formidabel jobb hver dag, mange av dem uten de samme rammefaktorer og ressurser de fleste av oss tar for gitt, for å hjelpe andre. Vi ser på denne type arbeid som et svært viktig bidrag til stabilitet og sikkerhet – dette er med andre ord godt beredskapsarbeid. One Voice velger derfor hvert år å gi et bidrag til en organisasjon som stiller opp for andre på vegne av oss alle. Vi gir i år kr 10 000,- til Røde Kors og deres juleinnsamling Hjelp barn i krig.

Takk for samarbeidet i 2018! Vi ønsker alle en fredfull julefeiring, og et godt nytt år!

 

Av Frode Lien Otnes

Frode er gründer og direktør i F24 Nordics. Han er utdannet innen økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI. I 2006 startet han F24 Nordics for å utvikle et elektronisk krisestøtteverktøy. Frode har ledet utviklingen av CIM og har aktiv prosjekterfaring fra implementeringen av CIM i blant annet regjeringens krisestøtteenhet og den omfattende implementeringen av krisehåndteringsverktøy hos DSB, fylkesmenn og kommuner. Sammen med Helsedirektoratet implementerte han også HelseCIM i alle landets helseforetak i 2012.

Flere artikler fra denne forfatter

Abonner på bloggen