Med ønske om å dele

Én dag. Nye løsninger. Store drømmer. En fremoverlent olje- og gassbransje møttes i Stavanger for å stake ut veien videre for et fagfelt som er klar for en bredere og mer moderne samhandling. 

Informasjon og påmelding til CIM-seminar for olje- og gassbransjen 21. juni  2019 finner du her.

CIM-brukere i olje- og gassbransjen utfordret både hverandre og utvikleren på hvordan man kan tilpasse verktøyet til å bli en enda bedre plattform for utveksling av viktig kompetanse.

I vår bransje klarer man sjelden å håndtere en hendelse helt alene. Derfor må man jobbe godt på kryss og tvers, noe som fordrer at man får et rammeverk på plass. Det er her CIM spiller en helt sentral rolle for oss alle, mener Alexander Sawyer fra ResQ, en totalleverandør av tjenester innen sikkerhet og beredskap.

Viktig møtested

Latteren og de gode forslagene haglet på tvers da flere av de mest toneangivende aktørene på norsk sokkel samlet seg på CIM-seminar i Stavanger fredag 23. november. Dette var den sjette samlingen i regi av One Voice siden 2014, og arrangementet har dermed posisjonert seg som det viktigste møtestedet for alle som jobber med denne typen problemstillinger.

Seminaret er en helt unik mulighet for bransjen til å utveksle ideer og tanker med hverandre, samtidig som det er en direkte linje inn til de som utarbeider de tekniske løsningene.

eivindm"Det er viktig for oss å komme hit og møte næringen her hvor den har sitt tyngdepunkt. Vi opplever at stadig flere blir flinkere til å utveksle informasjon og ønsker at kompetansen skal gå begge veier", sier Prosjekt- og leveransesjef i One Voice, Eivind Moen (bilde).

Ønsker kompetanseoversikt

Olje- og gassbransjen er kjent for å være en pioner innen næringslivet når det kommer til risikoanalyse, beredskap og krisehåndtering. Mye av grunnen til det aktørenes evne og lyst til å gjøre hverandre bedre - på tross av de i utgangspunktet er konkurrenter. Denne dagen var intet unntak.

En total kompetanseoversikt i bransjen hadde vært av stor verdi for alle: Hvem kan gjøre hva og hvor kan vi finne spesifikke ressurser. Vi kan også se for oss en løsning der man kan bruke offshore-personell til hendelser andre steder i landet – for eksempel i en liten kommune som ikke har kompetansen visse situasjoner krever. CIM kan være et bindeledd i et slikt arbeid. Vi ser mange muligheter her, forklarte en av bransjens mest sentrale aktører under en «åpen mikrofon»-seanse der deltagerne fikk beskjed om å «drømme stort».

Veien fremover

Flere av deltagerne kjenner hverandre godt og samarbeider allerede i visse konstellasjoner. Alt fra ringrever som har brukt CIM i flere år, til nye deltagere som var der for å lære, tok del i debatten om hvordan man kan bruke verktøyet i fremtiden.

Felles hendelser, arbeidsøkter og varslingsrutiner imellom aktører er noe vi kan jobbe bedre med. Vi sitter ofte på hver vår tue og gjør den samme tingen fjorten ganger. Jeg etterlyser noen standarder for bransjen, der vi kan dra mer nytte av hverandre og gjøre det enklere for de som skal lage tekniske løsninger som skal gi oss dette, mente en av de utsendte.

One Voices utvalgte satt på bakerste benk og noterte så flittig at svetteperlene rant ned på blokka.

Vi strekker oss alltid langt for å finne løsninger. Uten å helle kaldt vann på drømmene deres, så er det noen kvister før vi kommer helt dit alle ønsker. Spesielt juridisk. Deling av informasjon er noe flere er skeptiske til når det kommer til stykket. Jeg oppfordrer alle til å tygge videre på mulighetene vi har, sier Moen til Beredskapsbloggen.

Jobber med ICS

One Voice brukte seminaret til å presentere flere nye funksjoner i programvaren, som langt på vei er blitt en bransjestandard. Hvordan man nå kan knytte hendelser til lokasjoner og opprette organisasjonskart. I tillegg fikk tilhørerne vite om nye funksjoner innen meldings- og varslingssytemet, vaktlister og tidssoner, pårørendekontakt og arbeidsflatemodulen.

Vi er her for å utveksle ideer og tabber, sa prosjektleder Eskil Leirbekk under sin faglige gjennomgang.

Det var også knyttet stor interesse til One Voice sin presentasjon av hvordan CIM håndterer ICS og hvordan denne implementeringen skal styrkes. Prosjektleder Erlend Lunde og Alexander Sawyer viste i praksis hvordan denne metodikken benyttes i CIM.

erlendDette gjør vi for at aktørene skal få et godt digitalt verktøy for håndtering av langvarige og komplekse hendelser med flere involverte. Vi jobber med utvikling av dette videre inn i 2019 og det er et område hvor vi setter inn et ekstra støt. Dette tror vi vil være til stor nytte for alle som arbeider med beredskap på norsk sokkel og potensielt andre næringsområder, sier Lunde (bilde).

One Voice er meget godt fornøyd etter seminaret.

Et slikt arrangement gir en unik «intimitet» i dialogen og i hvordan vi forstår de utfordringer CIM skal løse. Vi opplever også at deltakerne er svært fornøyd, det viser responsen på en deltakerundersøkelse vi har gjennomført. Vi som leverandør er avhengig av tett kontakt og troverdighet, og da må vi tåle åpen dialog med takhøyde. Det mener vi at vi har fått til, og vi ser frem mot neste arrangement våren 2019, sier Moen.

Informasjon og påmelding til CIM-seminar for olje- og gassbransjen 21. juni  2019 finner du her. 

 

Abonner på bloggen