Nettverksbygging og erfaringsdeling

I Danmark har de et innovasjonsbarometer som viser at nesten 80 % av all utvikling og forbedring i offentlig sektor foregår i samarbeid med en eller flere eksterne aktører. Hva som er tilstanden her hjemme vites ikke, men den danske modellen viser at gjennom samarbeid mellom virksomheter og mellom fagmiljøer, gjennom å hente inspirasjon, gjennom å organisere annerledes, gjennom å ha klare mål og klar retning, samt gjennom bruk av teknologi, så er forutsetningene tilstede for endring.

Et annet interessant aspekt ved den danske tilnærmingen, er at innovasjon ikke er begrenset til å «bare» omhandle nye, teknologiske produkter verden ikke har sett tidligere, slik vi blant annet oppfattet da nettbrettet ble født. Innovasjon sett med danske briller handler også om de små endringene og de små forbedringene i hverdagen, de som forenkler, forbedrer, inspirerer og skaper nye relasjoner. Det kreves med andre ord, ikke hårete prosjekter og store investorer for å ha et innovativt fokus. Et ønske om å forbedre seg gjennom å lære av andres erfaringer er tilstrekkelig.

I One Voice har vi vært privilegerte og fått utvikle våre produkter og tjenester med utgangspunkt i de erfaringer våre kunder har gjort. Vår innovasjon er basert på kundenes historier. I tillegg vet vi at våre kunders utvikling og læring igjen er et produkt av å bruke andres erfaringer og læring. Vi oppfordrer og utfordrer derfor kundene våre til å sette seg i stand til å lære av andre. På den måten slipper de å finne opp hjulet på egen hånd, og de kan jobbe videre med utgangspunkt i andres suksess. Dette er det eneste fornuftige for en virksomhet som er avhengig av inntekter for å kunne fungere, og det er det eneste fornuftige for en virksomhet som skal skape verdier tilbake. Så vidt meg bekjent gjelder dette prinsippet for nær sagt alle virksomheter i landet, både offentlige, private og frivillige. Gjennom andres erfaringer vil du også få inspirasjon og energi til å videreutvikle ditt fagområde, og derved skape enda større verdi.

Hvert år bidrar vi i One Voice i ulike arrangement og aktiviteter med fokus på erfaringsdeling og utvikling. I mange tilfeller er dette aktiviteter drevet av og for våre kunder. I noen tilfeller er slike aktiviteter knyttet opp til en bransje eller en sektor, i andre sammenhenger har de et geografisk nedslagsfelt eller et fokus på å samle personer med samme rolle eller funksjon. Det ene utelukker ikke det andre, det viktigste er å ha en arena for å få tilgang til andres erfaringer, få dele egne erfaringer, og gjennom dette bli inspirert.

Les mer: Bli med ut i felt!

Olje- og gassbransjen er én av mange aktører og grupper som samles for å dele og inspirere. Det som er noe av magien vi opplever når vi deltar på disse arrangementene, er at aktører og virksomheter som til daglig enten konkurrerer med hverandre eller konkurrerer om de ramme skarpe hodene, eller kanskje ikke har noe med hverandre å gjøre i hverdagen, legger alt dette til side og er svært åpne og ærlige med hverandre. En slik åpenhet og den tilliten dette vitner om, er helt fundamental for å kunne utvikle seg selv og bidra til å utvikle andre.

Line Steinnes: "Samarbeid mellom aktørene gir god beredskap i olje- og gassektoren"

Om du savner et miljø for videre utvikling og vekst i ditt arbeid med beredskap og krisehåndtering, er vårt råd å se om det finnes en etablert arena du kan koble deg opp mot eller om det er mulig å skape den selv? Ta initiativ, eller ta kontakt med andre i samme område eller innen samme sektor som deg selv og forsøk med dette å skape en egen arena for å lære og dele.

CIM-konferansen 2020

Av Eivind Moen

Eivind er prosjektsjef i Elpro Electro AS. Eivind var tidligere avdelingsleder for enheten som ivaretar prosjektbistand og kundeleveranser, og medlem av ledergruppen i F24 Nordics. Han har sin utdanning fra Luftkrigsskolen, NTNU og Handelshøyskolen BI. Han har jobbet både med krisehåndtering og beredskap, og med prosjekt- og kvalitetsledelse. Eivind har skrevet mye av opplæringsmateriellet i F24 Nordics.

Flere artikler fra denne forfatter

Abonner på bloggen