Programmet for CIM-konferansen 2018 er klart

Det er litt over en måned til årets CIM-konferanse sparkes i gang, og programmet er klart. Vi har en rekke spennende foredrag i vente Dag 1, og mange inspirerende bidragsytere Dag 2.

Dag 1: Spennede foredrag, håndtering av hendelser og bruk av CIM

Vi får høre foredrag fra blant andre:

 • Meteorologisk institutt
 • Frøya kommune
 • TINE
 • Næringslivets Sikkerhetsråd
 • Sjømannskirken
 • ENI Norge
 • Bane NOR

Vi skal innom tema som blant annet:

 • Håndtering av hendelser i CIM
 • Alternativ bruk av CIM
 • Ansatt- og pårørendehåndtering
 • Helhetlig risikostyring
 • Samvirke med CIM
 • Beredskapskommunikasjon og omdømme

Se hele programmet her. (lenken går til sist publiserte program for dette årlige arrangementet)

 

Dag 2: Erfaringsdeling og inspirasjon!

Vi har lyttet til tilbakemeldingene fra tidligere år, og ønsker å skape en bedre arena for å diskutere, dele, og hente inspirasjon og erfaring fra hverandre. Vi deler oss derfor i fire grupper, slik at du og din virksomhet kan dele erfaringer med virksomheter noenlunde lik dere selv.

Under er en oversikt over gruppene. Mer informasjon om tema og sentrale bidragsytere finnes på nettsiden. Dere som allerede har meldt dere på konferansen vil få en egen e-post hvor dere bes velge gruppe.

Risikobasert styringssystem

For virksomheter som bruker (eller har ambisjoner om å bruke) CIM til å ivareta omfattende deler av sin virksomhetsstyring.

Operasjonsledelse

For virksomheter som bruker CIM som verktøy for å ivareta vaktfunksjoner, døgnbaserte tjenester og operativ tilstedeværelse.

Beredskap og krisehåndtering

For virksomheter som bruker CIM til å ivareta beredskaps- krisehåndtering.

Kommunal sektor, DSB, fylkesmannsembetene og Sivilforsvaret

Dette er en stor og mangfoldig gruppe med et spenn i bruk og omfang. Vi ønsker å samle sektoren fordi det er likheter i rammefaktorer og problemstillinger.

Les mer om Dag 2 her. (lenken går til sist publiserte program for dette årlige arrangementet)

CIM-konferansen 2020

Av F24 Nordics AS

F24 Nordics har over 40 ansatte, inkludert vårt datterselskap i London. Vi utvikler og drifter software-løsninger innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering, med vårt flaggskip CIM®. F24 Nordics AS er en del av F24-gruppen som har sitt hovedkvarter i München, Tyskland.

Flere artikler fra denne forfatter

Abonner på bloggen