SMS Gateway – Hva er det, hvordan forenkler det hverdagen OG har en effekt på bunnlinja?

Uttrykket er nok fremdeles fremmed for mange, men de aller fleste har befatning med det ukentlig. Legekontoret ditt bruker det, banken din og dekkhotellet likeså.

En SMS Gateway lar en virksomhet sende ut et stort antall SMS eller andre meldinger, med utgangspunkt i noe de vil kommunisere, eller handlinger brukere gjør. Teknologien muliggjør også at mottaker kan svare på mottatte meldinger, som kan oppdatere interne systemer, bestillinger eller datasett.   

Systemet kan brukes til nesten hva som helst. Eksempler på bruk:

 • Bekreftelser og påminnelser, timebooking, avtaler og utførte oppdrag internt og eksternt
 • Kommunikasjon, tilbud og kampanjer
 • Bestillinger, med bekreftelse til kunde og oppdateringer i leverandørs CRM-systemer
 • Verifiseringssystemer på nettsider (passord, koder og lignende)
 • Varselsystem ved feil i overvåkningsutstyr
 • Ubemannede resepsjoner
 • Mobilverifisering
 • Bookingsystemer – og varsel om forsinket avgang på fly, båt eller andre fremkomstmidler
 • Påmeldinger og påminnelser om deltagelser på møter og konferanser

5 spørsmål og svar om SMS Gateway

Spørsmål

 • Hva er en SMS Gateway?
 • Hvilke fordeler har en SMS Gateway?
 • Hvordan fungerer utsendelse av meldinger via en SMS Gateway?
 • Hvordan fungerer mottak av meldinger via en SMS Gateway?
 • Hvilke typer media støttes?

Hva er en SMS Gateway?

En SMS Gateway lar deg sende SMS via internett. Den kan ofte konvertere en melding med opprinnelse fra et annet system, til en SMS eller andre media. Eksempler er fra en e-post til en SMS, og motsatt.

Slik fungerer det:

eCall illustrasjon NORSK

Hva er fordelene med SMS Gateway?

En SMS Gateway kan brukes til å manuelt- eller automatisk, sende korte beskjeder. Fordelen er at den kan håndtere et stort antall SMS eller meldinger, og håndtere respons. En SMS kan sendes til individuelle mottakere, eller store grupper mottakere, i tillegg til å kunne sendes mellom terminaler som håndholdte enheter, billettautomater eller kjøretøy, til andre terminaler eller IT komponenter. I motsatt ende kan korte beskjeder også mottas.

En spesiell form for toveis SMS Gateway muliggjør sending og mottak av SMS-meldinger. For eksempel kan legekontoret ditt sende deg en påminnelse om legetimen din dagen etter. Hvis du har orden på kalenderen din, er du nok klar over dette fra før. I motsatt fall har du kanskje glemt avtalen du gjorde for et par uker siden, og har fylt opp kalenderen med andre viktige avtaler. Du kan da svare på den mottatte meldingen, og si at du ikke kan møte. I retur kan du automatisk få en oversikt over tilgjengelige timer, og du kan sende en ny SMS for å bestille ny time.

Denne måten å effektivisere sin virksomhet med SMS-påminnelser brukes i en lang rekke industrier. Restauranten du har bestilt bord ved, vil gjerne vite om du kommer, og minner deg på avtalen din. Kommer du ikke, kan de la andre gjester få bordet. Reiselivsbransjen, ved fly og hotell, sender deg påminnelser om din kommende reise. Selv om ikke alle virksomheter benytter seg av muligheten for at du kan svare direkte på meldingen, er sannsynligheten større for at du tar kontakt via andre kanaler for å oppdatere status. Dekkhotellet ditt sjekker dekkene dine, og sender deg en oppdatering før en ny sesong. Du booker kanskje en time for dekkbytte, og kanskje er dekkene dine utslitte og du trenger nye før sesongstart? Det vil de nok gjerne hjelpe deg med, og ingen er heller tjent med at du får satt på slitte og trafikkfarlige dekk. Nyttig for bruker/kunde, og effektivt, tids- og kostnadsbesparende for virksomheten. 

iPhone-SMS

Vår eCall-løsning gir deg virtuelle mobilnummer som kan sende og motta meldinger.

Hvordan fungerer utsendelse av meldinger via en SMS Gateway?

En SMS Gateway kan bruker til å sende en SMS via internett på mange ulike måter. Dette blir gjort via ulike tjenester og API-integrasjoner med andre systemer. Følgende muligheter for varsling støttes av eCalls SMS Gateway.

 • Webportal til SMS: En kort melding sendt via en nettside, hvor melding og mottaker spesifiseres direkte i nettleseren. Meldinger sendes og mottas i webportalen.

 • Epost til SMS: Denne metoden konverterer en e-post til en SMS. Fordelen med e-post til SMS er at de aller fleste e-postprogram kan brukes, for eksempel Outlook, Gmail, iCloud . Du slipper implementeringsprosesser og eventuell tekniske utfordringer.

 • HTTP eller HTTPS til SMS: En URL brukes for å sende meldinger. Dette er spesielt nyttig dersom en SMS skal sendes gjennom et system. For eksempel hvis en sikker plattform, som en bankapplikasjon, skal sende ut en autorisasjonskode. Hvis data skal være kryptert er det anbefalt å sende via https.. Https sender informasjonen kryptert over internett ved hjelp av SSL/TLS.

 • Webservice til SMS: Webservice sender også meldinger via http/https. Den spesielle funksjonen ligger i nettverksprotokollen som brukes. eCalls Webservice bruker SOAP-protokoll for overføring, som behandler meldinger som såkalte XML-informasjonssett. SOAP anses generelt som en akseptert standard i tillegg til REST og kan derfor enkelt integreres i mange eksisterende systemer (for eksempel med PHP, .NET, Python, Ruby eller C/C ++).

 • SMPP til SMS: SMPP-protokollen Short Message Peer-to-Peer er en åpen standard for å gi et grensesnitt for datakommunikasjon som gjør det mulig å sende ut et stort antall meldinger. SMPP-grensesnittet blir ofte brukt til masseutsending av SMS, men brukes også i kritiske systemer. For eksempel når en sensor eller et system oppdager en kritisk feil, som bør føre til retting eller sjekk umiddelbart, kan en alarm-SMS-alarm sendes automatisk til en eller flere personer.

 • TCP / IP til SMS: SMS-meldinger kan sendes ut fra hvilken som helst programvare via TCP / IP. Den grunnleggende funksjonaliteten ligner på HTTP / HTTPS og SMPP. Imidlertid er en tilkobling via TCP / IP spesielt egnet for tekniske systemer og utviklere som er kjent med Telnet eller socket-programmering.

 • UCP til SMS: Universal Computer Protocol (UCP) er også et standardisert og etablert programmeringsgrensesnitt som kan brukes til å utveksle tekstmeldinger mellom forskjellige nettverkselementer og et Short Message Service Center (SMSC).

Basert på ditt behov finner vi ut hva som passer best for din virksomhet.

Hvordan fungerer mottak via en SMS Gateway?

I prinsippet kan alle varianter ovenfor også brukes til å motta SMS-meldinger.

mobile-phone-791644_1920
For å motta en SMS-melding trenger ikke mottakeren verken en aktiv datatilkobling eller en spesiell app. Så godt som alle telefoner på markedet er i stand til å motta en SMS-melding. Den høye utbredelsen og aksept av SMS er også gjenspeilet i tall: den gjennomsnittlige åpningsraten for en SMS er rundt 98 prosent.

Hvilke medietyper støttes?

Med eCall tilbyr vi en SMS Gateway som ikke bare støtter sending og mottak av SMS, men også andre typer medier. Følgende medietyper kan sendes og mottas med eCall:

 • SMS-meldinger: Sending og mottak av SMS-meldinger er en sentral komponent i eCalls løsning.

 • MMS-meldinger: Mens tekstmeldinger og koblinger kan sendes og mottas via SMS, kan bilder, videoer og dokumenter overføres via MMS. MMS (Multimedia Messaging Service) er en videreutvikling av SMS (Short Message Service). MMS-meldinger kan mottas og sendes via eCall SMS Gateway. Det kan antas at MMS vil bli erstattet på mellomlang sikt av RCS (Rich Communication Services). Spesielt er den nye RCS-standarden satt til å konkurrere med mobile direktemeldertjenester som WhatsApp, iMessage, Facebook Messenger, WeChat og Telegram). Godt å vite: Hvis en RCS-melding sendes til en ikke-RCS-aktivert mobiltelefon, konverteres meldingen automatisk til en MMS eller SMS.

 • Tale-meldinger: Vår løsning konverterer skrevet tekst til tale, ringer mottakeren og leser meldingen. Det spiller ingen rolle om mottaksenheten er en mobiltelefon eller en fasttelefon. Tekst-til-tale kan sendes direkte fra din eCall-konto eller via et grensesnitt. Systemet gjenkjenner automatisk språket i den skrevne teksten og sender det ut i tilsvarende språkversjonen.

 • Fasttelefon: En spesiell form for Text2Speech-melding er den såkalte fasttelefon-SMS. Hvis en SMS sendes til et fasttelefonnummer, konverteres teksten automatisk til en talemelding og leses til mottakeren. For å bruke denne typen meldinger trenger du ikke aktivt gjøre noe. eCalls Gateway vet om meldingen du forsøker å sende er til en fasttelefon og konverterer meldingen automatisk.

 • Faksmeldinger: eCall kan også motta og sende fakser. For dette formålet brukes en dedikert faksgateway, som er teknisk og funksjonelt atskilt fra SMS-gatewayen.

Leter du etter en kraftig SMS Gateway – ta kontakt for mer informasjon. Vi kan opprette en gratis test-konto slik at du kan få prøve tjenesten. Bli også med på vårt webinar 23. januar 2020 der vi viser deg mer av vår eCall-løsning.

webinar eCall
    

Av Kristian Pettersen

Kristian er prosjektleder i F24 Nordics og jobber som en del av enheten som ivaretar prosjektbistand og kundeleveranser. Han har befals- og krigsskoleutdanning fra Forsvaret, har studert ved University of Berkeley, California, og har en mastergrad i statsvitenskap fra NTNU.

Flere artikler fra denne forfatter

Abonner på bloggen