Vi gjør en forskjell og trenger nå flere ansatte!

One Voice utvider horisonten og søker etter flere medarbeidere som kan bidra til å styrke vår posisjon. Spesielt internasjonalt ser vi økt interesse for CIM og vår stabile driftsplattform.

Da One Voice ble etablert i 2006 var det var målet vårt å skape et produkt, med tilhørende tjenester, som kunne styrke våre kunders evne til å håndtere kriser og uønskede hendelser. 13 år senere er målet det samme, fordi evnen til å forstå hva som kan inntreffe, planlegge for det uforutsette, forberede seg og trene organisasjonen, håndtere situasjonen, komme raskt tilbake til normal drift, trekke lærdom, og så igjen ta med dette inn i risikobildet, er mer aktuelt enn noen gang.

De siste 15-20 årene mener vi å se en klar trend der små hendelser kan være like krevende å håndtere som de typisk store. Med andre ord kan en personalsak få stor interesse og betydning på lik linje med konsekvensene av uvær og naturskapte hendelser.

Vi ser også en klar trend der en del hendelser og scenarier nærmer seg hver enkelt av oss. En del typer hendelser har økt i hyppighet, og de kan ramme infrastruktur som vi tar for gitt. Hendelser som rammer telefoni, data, strøm og vannforsyning får svært direkte konsekvenser, og vi har blåst liv i budskapet om at alle må være forberedt på å være selvforsynt i noen døgn.

I tillegg ser vi en klar trend der forventningene har økt, og informasjonsflyten går svært raskt. Befolkningen, politiske miljøer, regulerende myndigheter og media formidler tydelig at dårlig håndtering og ivaretakelse ikke er et alternativ. Samtidig jobber man motstrøms fordi både konvensjonelle og sosiale medier formidler nesten umiddelbart.

Disse trendene og utviklingstrekkene har vært viktige faktorer vi som tjenestetilbyder har måttet forholde oss til. Det har bidratt til at CIM har utviklet seg fra å være et krisehåndteringssystem, til også å kunne være et system for styring av virksomhetens arbeid innen kvalitet, risiko, sikkerhet, personell- og pårørende, HMS og avvik, og beredskapsplanlegging.

Selv om det er denne funksjonaliteten som skaper endring og ivaretar fagarbeidet i virksomheten, er det imidlertid en forutsetning som må være på plass: CIM må være sikkert å bruke, det må være stabilt, og det må være tilgjengelig når du trenger det. Vi har av den grunn valgt å etablere vår driftsplattform og vår IT-sikkerhet i henhold til de strengeste kravene:

  • Alle data lagres i Norge
  • Vi eier all vår infrastruktur – vi har ikke overlatt dette til en kommersiell skyleverandør
  • CIM er svært fleksibelt å tilpasse til virksomheten det skal fungere i og den organisasjonen som skal bruke systemet
  • CIM kan brukes av et stort antall samtidige brukere uten at dette reduserer yteevnen
  • Vi utfører regelmessige sikkerhetstester, og vi har kontinuerlig overvåkning av både servere og infrastruktur, med automatisk varsling ved avvik
  • Kundeinstallasjoner er strengt separert, noe som innebærer at tilgang til innhold og informasjon kontrolleres av kundene selv
  • All datatrafikk mellom brukeren og CIM er kryptert
  • Oppgraderinger gjøres sømløst og fortløpende

Men hvorfor har vi et ønske om å vokse utenfor landets grenser? Norge er et fantastisk land å jobbe i og jobbe med, fordi det går an å føre en saklig dialog med kundene, vi får anledning til å lytte og lære, det er faglige mål og ikke personlige ambisjoner som styrer, og det er et godt samarbeid mellom ulike kundegrupper. Og kanskje aller viktigst for vår del: Norge er et teknologisk modent land. På den annen side får vi flere henvendelser fra virksomheter i andre land.

Vårt «risikobilde» viser at konkurransen er i endring; kundene stiller større krav til funksjonalitet og leveranser, men vi ser at CIM også fungerer utmerket utenfor Norge fordi systemet er så fleksibelt samtidig som sikkerheten er meget robust.

Vi forsøker å ligge et steg foran og søker derfor etter flere ansatte til å styrke vårt arbeid nasjonalt og internasjonalt. Mer informasjon vinnes på våre karrieresider.

 

Av Eivind Moen

Eivind er prosjektsjef i Elpro Electro AS. Eivind var tidligere avdelingsleder for enheten som ivaretar prosjektbistand og kundeleveranser, og medlem av ledergruppen i F24 Nordics. Han har sin utdanning fra Luftkrigsskolen, NTNU og Handelshøyskolen BI. Han har jobbet både med krisehåndtering og beredskap, og med prosjekt- og kvalitetsledelse. Eivind har skrevet mye av opplæringsmateriellet i F24 Nordics.

Flere artikler fra denne forfatter

Abonner på bloggen